ZE SVĚTA

Olejniny pokračují v růstu ceny

Cena olejnin rostla

Cena kukuřice rapidně vzrostla

Sojové boby uzavřely týden se ziskem

Ceny obilovin rostly

Trhy s olejninami zakončily týden se zisky

Egypt zřizuje komoditní burzu na pšenici, oleje, cukr a rýži

Poptávka po australské pšenici

Postup sklizně kukuřice v USA

Vyšší odhad ruské produkce obilovin

Cena kukuřice klesala

Dění na trhu v 38.týdnu

Celosvětové zásoby pšenice rostou

Ceny komodit stále rostou

Dovoz sojových bobů do EU roste

Počasí v Jižní Americe hýbe s cenami komodit

USDA pozastavilo zveřejňování zpráv

Prudký pokles ploch osetých řepkou ve Francii

Ceny olejnin rostly

Vývozy pšenice z EU klesaly

Cena řepky rostla

Množství sóji dovážené do EU roste

Australská produkce pšenice je nejnižší za posledních 11 let

Dění na trhu s olejninami

Argentinská vláda změnila vývozní daně, aby zabránila dalšímu propadu tamní měny

Egypt nakupuje ruskou pšenici

Čtyři roky ruského potravinového embarga. Přizpůsobili jsme se? Rusko ano!

Německá sklizeň obilí by měla být nejmenší za posledních 24 let

Evropu sužuje sucho

Odhady francouzské produkce plodin

Celosvětové trhy s obilovinami pokračují v růstu

Ceny komodit další týden v řadě rostly

V Rakousku byl potvrzen výskyt brucelózy skotu

Ceny pšenice rostou

Rusko prodloužilo potravinové embargo

Odhady německé produkce obilovin a řepky jsou od roku 2007 na nejnižší úrovni

Srbsko hlásí nižší kvalitu pšenice

Makedonie zakázala dovoz ovcí, koz a jejich masa a mléka z Bulharska

Ceny komodit na evropských trzích rostly

Ceny obilovin zakončily týden v červených číslech

Sucho snižuje odhady produkce obilovin

Cena řepky na burze MATIF za uplynulý týden opět vzrostla

Ceny obilovin v minulém týdnu klesaly, zatímco trhy s olejninami se rozcházely

Situace na trhu s obilovinami

Zemědělské komodity zakončily týden v červených číslech

Kvůli suchu je očekávána nižší produkce argentinských plodin

Česká republika již brzy začne vyvážet český slad do Číny

Dobré ukrajinské výhlídky na vývoz pšenice a ječmene v roce 2018/19

Ceny obiloviny během minulého týdne vzrosty

Saúdská Arábie bude budovat na pobřeží Rudého moře dalších devět odsolovacích zařízení

Argentinští pěstitelé kukuřice bojují se suchem

Bude EU zaplavena levnou bionaftou z Indonésie

Stoupající cena ropy

EP stanovil ambiciózní cíle pro ekologičtější a efektivnější využívání energie

Pokles cen olejnin během 2. týden 2018

Vrtkavé počasí ovlivňovalo ceny obilovin.

Exporty sojových bobů z Brazílie rostou

Silné euro a levná pšenice z Ruska brzdí exporty pšenice z EU

Glyfosát: Komise odpovídá na evropskou občanskou iniciativu a oznamuje zvýšení transparentnosti vědeckých hodnocení

Sojové boby ukončily týden se ziskem, zato řepka ve ztrátě

Evropské dotace se vyplácí za hospodaření na zemědělské půdě, pozemky s nejednoznačným vlastníkem jsou problém legislativy

Počet ploch osetých řepkou v Německu může být nejnižší od roku 2004

Rusko nechce evropské vepřové ani prasata. Na africký mor prasat už to neuhraje, proto rozšiřuje sankční seznam

Srbsko blízko možnosti čerpat prostředky IPARD

Povolení vývozu násadových vajec a živých kuřat do Ruské federace

Rusko očekává nejvyšší sklizeň pšenice za posledních deset let

Rusko chce zvýšit clo na dovoz sazenic vinné révy

Probíhající sklizeň kukuřice

Vlastníci chilských minipivovarů přijeli do Čech poznat kvalitu českého piva

Počasí ovlivňuje americkou sklizeň a osevy sojových bobů

Komise vydala pokyny, které členským státům pomohou v boji s nekalými obchodními praktikami

V Evropské unii končí výrobní kvóty cukru, české cukrovary patří mezi evropskou špičku

Ceny olejnin po prvním zářijovém týdnu v červených číslech

„Běloruské kiwi a ústřice“ budou na ruském trhu hůře k dostání – rozkryta významná síť běloruských firem reexportujících sankcionované potraviny do Ruska

Almarai je nejlepší obchodní značkou v království Saúdské Arábie

Do Ruska se v prvním pololetí dovezlo více evropského vína

Firma Danone si do Ruska doveze pět tisíc krav s cílem zajištění dodávek mléka

Zemědělství Regionu Západní Balkán postihlo sucho, úroda některých plodin nižší až o 60%

Srbsko dále očkuje proti moru prasat

Změna klimatu žádá novou úpravu spolupráce s Německem v oblasti vod

Ceny mléka a mléčných výrobků v Rusku se zvyšují a zároveň klesá jejich spotřeba

Horké počasí ovlivnilo výnosy evropské kukuřice

Kanadské výnosy řepky v ohrožení

Sklizeň řepky v Evropě je v plném proudu

Možnost koupě zemědělské půdy v Srbsku se odkládá

Jak je to skutečně s placením daní a pojistného v Polsku?

Cena pšenice roste vlivem suchého počasí

Nová evropská pravidla pro ekologické zemědělství považuji za složitá, mohou ohrozit značku BIO

Olejniny ukončily týden se ziskem

Poslední odhad evropské produkce obilovin

Výbornou kvalitu vody ke koupání vykazuje více evropských lokalit než dříve

Čeští i zahraniční odborníci jednali, jak zkvalitnit sociální zemědělství v Evropě

Ceny olejnin zakončily týden v červených číslech

Obchodní vztahy se třetími zeměmi jsou pro nás nevýhodné, EU musí postupovat tvrději a chtít stejné podmínky pro všechny

Celosvětové trhy olejnin ukončili minulý týden se ziskem

Ceny olejnin ukončily poslední březnový týden v červených číslech

Osevní plochy s olejninami na Ukrajině

Jihoamerická sklizeň sojových bobů

Dění na trhu s komoditami během uplynulého týdne

Ceny olejnin v 6.týdnu rostly

Aktuální odhad produkce IGC

Poslední odhad USDA týkající se celosvětové nabídky a poptávky komodit

Polsko vyhlásilo ohnisko ptačí chřipky u českých hranic, uzavřená pásma zasáhnou i do ČR

Odhad francouzské produkce kukuřice dosáhl na 26 leté minimum.

Produkce palmového oleje klesá v důsledku El Niňo

Postup Argentinských osevů a aktuální odhady produkce olejnin

Boj proti změnám klimatu - od slov k činům

„Ochrana biologické rozmanitosti se musí promítnout i do zemědělství, lesnictví, rybolovu nebo cestovního ruchu, to je předpoklad pro udržitelný rozvoj lidstva,“ shodli se ministři z celého světa

Vyšší spotřeba biopaliv v USA podpořila cenu olejnin

Jaký bude dopad amerických voleb na trh s olejninami a obilovinami?

Průběh výsevu sojových bobů v Jižní Americe

Čína plánuje zvýšit počet ploch osetých sojovými boby

Suché počasí v Evropě přináší obavy z nízké produkce řepky v roce 2017

Ceny komodit za uplynulý týden vzrostly

Situace na trhu s olejninami

Dění na komoditním trhu

Dění na komoditním trhu v 38. týdnu

Odhad produkce pšenice ve Francii je nejnižší od roku 1993

Postup nebezpečné nákazy skotu z Balkánu se zatím podařilo díky vakcinaci zpomalit

Situace na komoditním trhu v 35.týdnu

Evropou se šíří nebezpečná virová nákaza skotu

Globální zásoby obilí na konci roku 2016/17 vzrostou, navzdory špatné produkci v EU

Veterinární prohlídka odhalila nebezpečného parazita svalovce v těle divočáka dovezeného z Polska

Deště komplikují sklizeň evropské pšenice

Otázky kolem kvality pšenice hnaly její cenu směrem nahoru.

OPŽP 2014+ bude bohatší o 2 miliardy, půjdou do kvality vody a na snížení emisí z továren a tepláren

Cena olejnin rostla kvůli předpovědi teplého a suchého počasí v USA

Situace na komoditním trhu

Ceny komodit po několika týdnech růstu zakončili 24. týden se ztrátou.

Podpora chmelařů na veletrhu malých pivovarů v USA

Ceny komodit další týden v řadě rostly

Ministr Jurečka: Při rozhodování o glyfosátu podporujeme rozumný kompromis. Bylo by dobré mít čas vlastnosti látky důkladně prověřit

Většina komodit ukončila poslední květnový týden v plusu

Jarní deště prospěli španělským porostům pšenice a ječmene

Informace o výsadbách plodin ve světě.

Stavy porostů v EU v dubnu 2016

Zástupce České republiky zvolen členem byra Fóra Spojených národů pro lesy

Stav porostů ozimé pšenice a tempo výsadby kukuřice v USA

Situace na trhu s olejninami

Na oběžnou dráhu Země zamíří čtvrtá družice z evropského programu Copernicus. Uživatelům pošle zdarma další data

Ministři ŽP evropské osmadvacítky jednali v Amsterdamu o snižování emisí z dopravy

Ceny syrového mléka v EU

Osevní plochy v USA

Stav porostů a odhady výnosů plodin v EU

Dění na trhu s komoditami v 10.týdnu

Index cen potravin FAO v roce 2015 opět meziročně poklesl

Ministr Brabec jednal v Bruselu s EU ministry o naplňování klimatické dohody z Paříže a oběhovém hospodářství

Ukrajina zakázala dovoz některé zeleniny

Podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv od roku 2016

Brusel chce do měsíce předložit nové plány na řešení nepříznivé situace na trhu s mlékem a vepřovým masem

Pozitivní trend našeho zemědělského zahraničního obchodu pokračuje: Loni vzrostl jeho obrat a přitom se významně snížilo saldo

14 zemí se zavázalo dělat kroky k udržitelnému hospodaření s vodou povodí Dunaje

Situace na trhu s pšenicí

Situace na trhu v 3.týdnu 2016

Víceletá podpora biopaliv v dopravě - rozhodnutí Evropské komise

Komentář k dění na trhu 2.týden 2016

Německo: Největší trh v Evropě pro biopotraviny

Velké společnosti se připojují k Fairtrade a nadaci Gold Standard v boji proti změně klimatu

Situace na trhu s pšenicí

Pokles ceny pšenice a mírný nárůst řepky

Do Paříže míří politické špičky z celého světa na očekávanou mezinárodní klimatickou konferenci

Preventivní opatření v souvislosti s ptačí chřipkou

ČR a Vietnam se dohodly na společném boji proti nezákonnému obchodu s ohroženými druhy

Kamzíkům se v Tatrách daří, stavy se drží blízko maxim

Švýcarsko: nejvyšší spotřeba biopotravin na obyvatele

Udržitelná budoucnost potřebuje inteligentní města

Parlament zamítnul návrh na možnost vnitrostátních zákazů či omezení GMO

Náměstek V. Smrž jednal v Lucemburku s evropskými ministry ŽP o obchodování s emisemi i udržitelném rozvoji

Ceny komodit na světových burzách

Dynamická oběhová ekonomika v prostoru EU

Rodinné farmy producenty 70 % potravin

EFSA přezkoumává Souhrnné zprávy o zoonózách z roku 2012 a 2013

Starbucks chce do roku 2020 používat pouze vejce z bezklecových chovů

WASDE k 9.10.2015

Devatenáct z 28 států EU nechce pěstovat žádné GMO

Příprava na klimatickou konferenci v Paříži 2015

Severní Irsko se přidává k dalším zemím, které zakazují GMO

Informace o omezeném provozu na maďarských pohraničních veterinárních stanicích

Evropský parlament žádá rozšíření zákazu o potomky klonů a jejich dovoz

Sklizeň pšenice v EU téměř u konce

K případům brucelózy v Bulharsku

S čím jménem na rtech?

Budou se v USA označovat potraviny vyrobené z GMO?

Crop monitoring v Evropě

Dostatek jídla nás nezachrání před hladem

Vyjádření Ministerstva zemědělství k údajnému výskytu českých rajčat v Rusku

Sklizeň obilovin na severní polokouli

Žně v Německu: Významné snížení výnosů kukuřice

Monitoring plodin v Evropě

Maloobchodní prodeje VB zklamaly

Ropa se opět blíží k dlouholetým minimům

Zemní plyn včera opět níže

Cena pšenice v minulém týdnu odepsala přes 3 procenta

Pohledem analytičky: Zaplaví Íránská ropa trhy?

Zlato na 4 měsíčních minimech

Zemní plyn včera poklesl z měsíčního maxima

Ministři zemědělství jednali v Bruselu o vývoji na trhu s komoditami

Ropa je pod tlakem díky dohodě o jaderném programu

Cena kukuřice v pátek počtvrté v řadě vzrostla

Cena sóji včera prudce vzrostla

Ropa se po propadech pomalu zotavuje

Mírné počasí v USA omezuje poptávku po zemním plynu

Čínské akcie po výprodejích pomalu otáčí směr

Řecké referendum poslalo ropu dolů

Ropa zažila takřka „brutální“ výprodeje

Kukuřice kvůli poptávce zažila extrémní pohyby

Sója po úterním prudkém růstu včera zakončila níže

Cena kukuřice včera prudce vzrostla

Pšenice pokračovala v extrémní sérii zdražování

Pšenice zastavila svůj dramatický růst

Slovenské předsednictví V4 končí, posledního setkání ministrů ŽP se účastnily i USA

Sója včera prudce posílila

Zásoby i počasí sráží pšenici níže

Návrh předpisu EU o národních zákazech GM potravin a krmiv se nelíbí nikomu

Středeční seance opět ztrátová pro zemní plyn

Na oběžnou dráhu Země odstartuje další družice z programu Copernicus. Přinese nová data o životním prostředí

Ropa citelně roste již druhým dnem

Pšenice včera pokračovala v poklesu

Vývoj ekologického zemědělství v Evropské unii

Cena zlata potřetí v řadě vzrostla

Měď propadla kvůli masivním zásobám

Hodnocení welfare dojnic na malých farmách

WASDE report k 10.06.2015

Rusko již není strategickým partnerem EU, říkají poslanci

Zpráva EEA: Evropská ekologická politika je málo ambiciózní a je potřeba ji směřovat blíže k zelené ekonomice. ČR trápí zejména znečištěné ovzduší

Cukr stále blízko dlouhodobých minim

Pšenice posílila díky deštivému počasí v USA

GMO – negativní marketingová značka

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Mírné počasí na východě USA poslalo cenu zemního plynu níže

Šestá ztrátová seance pro sóju za uplynulý týden

Kukuřice se odrazila ode dna

Měď včera opět níže

Zpožděný osev posílá bavlnu výše

Cukr i káva propadly kvůli slabé brazilské měně

Ropa Brent včera potřetí v řadě klesla

Cena mědi v minulém týdnu odepsala skoro 4 procenta

Zemní plyn v pátek opět klesl

Slabší poptávka tlačí vepřové níže

Pšenice včera navázala na čtvrteční růst

Pšenice včera na měsíčním maximu

El Nino se opět hlásí o slovo

WASDE report k 12.05.2015

Ropa opět překonala 61 USD za barel

Ropa WTI v pátek o 37 centů výše

Významné události minulého týdne

Vepřové nepolevilo v růstovém trendu

Ropa zdražila díky protestům

Kukuřice propadá na půlroční minima

Analýza kukuřice

EU poskytne 2,6 miliardy eur z fondů regionální politiky na zvýšení ochrany životního prostředí v ČR

Cena zemního plynu v pátek dále rostla

Ropa je nejvýše za poslední 4 měsíce

Dočkáme se dalšího nárůstu zásob ropy?

Sója v úterý o 0,4 procenta výše

Pšenice je nejníže za posledních 5 let

Zlato zaznamenalo jeden z největších nárůstů od ledna

Zemní plyn na 34-měsíčním minimu

Výhled cen potravin pro letošní rok

Indie očekává nejmenší úrodu pšenice za 12 let

Ministr zemědělství Jurečka: Chceme finančně více podpořit pěstitele okrasných květin i ovoce a zeleniny

Obava z ptačí chřipky poslala sójový šrot níže

USA: prodej biopotravin dosáhl nového rekordu

Produkce pšenice v EU může být vysoká

Data z USA poslala cenu zemního plynu níže

Dolar oslabil díky makro datům

Ropa WTI včera na téměř 4 měsíčních maximech

Zlato v úterý na téměř dvoutýdenních minimech

Ropa roste již 5 dní v řadě

Holandské ceny mléka 16. týden

Pokles čínských dovozů poslal cenu mědi níže

Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce na jazykovou výuku zaměstnanců MZe

Argentina a Brazílie sklízí největší úrodu sóji všech dob

Sója kvůli přebytku zásob nejníže od října

Farmáři se odvracejí od kukuřice

Ropa Brent si prochází opět výplachem

V roce 2014 se hovězímu masu dařilo

Konec mléčných kvót v EU zamíchá kartami na trhu se sýrem

Ropa včera citelně zdražovala

Měď díky horším datům z USA opět klesla

report za březen Crop Monitoring in Europe

Sója: USDA odhad oseté plochy

Ropa včera posílila nejvíce za 2 měsíce

Slabší výhled úrody poslal bavlnu výše

Zlato v úterý odepsalo 2 USD

Světový den zdraví

Mlékárenství v EU se připravuje na zrušení kvót

Pšenice kvůli počasí oslabuje z měsíčních maxim

Vepřové z USA je díky silnému dolaru v nevýhodě

Zásoby ropy se hromadí

Čína se odvrací od obilnin z USA

Ptačí chřipka o sobě dala znovu vědět

Bavlna zaznamela ve středu 7. pokles v řadě

WASDE report k 10.03.2015

Dánský ministr obrany: naši vojáci si zaslouží biopotravin

Budoucnost lepšího životního prostředí Evropy závisí na inovacích a investicích. Evropská agentura pro životní prostředí zveřejnila svou hodnotící zprávu za posledních 5 let

INFOGRAFIKA: JAK SE TVOŘÍ CENY POHONNÝCH HMOT V ČR

Silný dolar snižuje poptávku po pšenici z USA

Holandské ceny mléka 10. týden

Austrálie plánuje navýšit osevní plochy s pšenicí

PHM opět zdražily a další růst cen je pravděpodobný

Pšenice posílila nejvíce za poslední 3 týdny

Evropská Komise zahájila podporu soukromého skladování vepřového masa

V USA byla schválena GM jablka

Káva Arabika na ročních minimech

Nezájem o pšenici z USA poslal její cenu níže

Nezájem o pšenici z USA poslal její cenu níže

Cena ropy Brent pod tlakem

V tomto týdnu levnější PHM nebudou

Produkce ropy v USA je nejvyšší od roku 1973

Holandské ceny mléka 8. týden

Futures na vepřové se odrazily ode dna

Ropa oslabila a opět se blíži k 50 USD za barel

Vývoz pšenice z Ruska výrazně klesl

Sója vyšplhala na měsíční maximum

USDA očekává vyšší zásoby plodin

Brent pokořila 60 USD za barel

Vepřové silně propadlo na pětileté minimum

Holandské ceny mléka 7. týden

Poslanci žádají označování země původu masa u zpracovaných potravin

WASDE REPORT K 10.02.2015

Ministr zemědělství Jurečka: Vývoz českých zemědělských produktů a potravin v loňském roce opět vzrostl

Odchod Řecka položí eurozónu i euro

Každoroční nárůst ploch s GM plodinami ve světě pokračuje

Rychle k pumpám, pohonné hmoty zdraží

Ministr Brabec na setkání s velvyslanci představil priority MŽP na letošní rok

Vepřové na nových dlouhodobých minimech

Zásoby ropy jsou nejvyšší za posledních 32 let

Holandské ceny mléka 6. týden

Pšenice včera výrazně posílila

Růst stád dobytka poslal hovězí níže

Vysoké požadavky řetězců na vepřové

Pšenice zažila nejslabší leden za posledních 40 let

Holandské ceny mléka 5. týden

Zlato se po zasedání FEDu propadá

Ropa kvůli vysokým zásobám v USA opět propadla

Cena zemního plynu včera opět níže

Sója zakončila níže díky příznivému počasí

Ropa je již pod 45 USD za barel

OPEC - ceny ropy se dostanou až k 200 dolarům za barel

Cena cukru v pátek klesla o téměř 5 %

Komodity jsou nejlevnější od roku 2009

Francie a Rusko uzavřely dohodu ohledně vepřového

Zlato směřuje k nejdelší cenové rally za 11 měsíců

Ropa opět níže kvůli růstu těžby v Iráku

Kukuřice je nejdražší za téměř 2 roky

Jižní Afrika chce exportovat do EU hovězí

Zlato minulý týden posílilo nejvíce za 18 měsíců

Zlato je nejvýše od loňského září

Sója oslabila na šestitýdenní minima

Holandské ceny mléka 3. týden

Co chystá EU na rok 2015 v oblasti GMO?

Poláci utratí za biopotraviny přes 4 miliardy korun

WASDE report k 12.01.2015

Cena sóji včera o 3,4 % níže

Pěstování geneticky modifikovaných plodin v EU: otázky a odpovědi

Hovězí v pátek propadlo o limit

Kdy se zastaví pokles ceny ropy?

Co chystá EU na rok 2015 v oblasti GMO?

Ropa pokračuje ve spanilé jízdě na jih

Graf dne: Euro kleslo nejníže od roku 2006

Německo je největším biotrhem v Evropě

Rusko těží nejvíc ropy od rozpadu Sovětského svazu

Hovězí si bude držet svoji cenu i v r. 2015

Na Islandu je populární vánoční jídlo hovězí

Pšenice propadla nejvíce od července

Ptačí chřipka se šíří Evropou

Komu vyhlásil kartel OPEC cenovou válku?

Pšenice včera zakončila o 4 % výše

Zlato je v nejdelší sérii pádů za více než měsíc

Monitoring plodin v Evropě - shrnutí

Nizozemsko se přehouplo přes hranici 1 miliardy v obratu bio

V roce 2015 čeká Brazílii rekordní úroda

V EU začínají platit zdokonalené předpisy k označování potravin

Ceny pohonných hmot budou nadále padat

První tři programy rozvoje venkova mají zelenou

Ropa nepřestává zlevňovat, atakuje 58 USD za barel

Evropané tankují 2,5x dražší benzín než Američané

Ropa Brent pod 65 USD za barel

WASDE report k 10.12.2014

Kanada zvýšila prognózu ohledně produkce pšenice

Vepřové pokračuje v dlouhé sérií propadů

Náklady na USA hovězí maso stoupnou na rekordní ceny

Brent včera na 4-letých minimech

Cukr na 12-ti měsíčním minimu

Růst ceny hovězího masa stále nemá konce

Kartel OPEC nezníži ťažbu ropy, jej cena padá

V roce 2015 se počítá se zdražením masa

Ptačí chřipka se stále šíří

Monitoring plodin v Evropě

Sója opět uzavřela výše

Průběh sklizně kukuřice v USA

Ptáky na obloze neuhlídáte, drůbež ano!

Cena sóji včera poklesla na 2-týdenní minima

Kukuřice na týdenním minimu

Zlato na konci předchozího týdne posílilo

Po propadu ceny roste sója díky vyšší poptávce

Počasí v Brazílii nejdříve způsobilo propad sóji.

Akciový trh stojí na počátku úrodného období

Hovězí v Japonsku je vzácnou komoditou

Ropa pokračuje v propadu na čtyřletá minima

Nelehký život rodinných farem na Slovensku

Ropa Brent klesla pod 80 USD za barel

Cena kukuřice vzrostla díky možnému ochlazení

Cukr prudce zdražil

Nedostatek zásob vyhnal sóju výše

Cena Brentu včera o další dolar níže

WASDE k 10.11.2014

Cena pšenice v pátek o 1,1% níže

Budou moci členské země zakázat pěstování GMO?

Rajendra Pachauri o změně klimatu: "Teď už opravdu musíme něco dělat."

Velké zásoby kulatiny v Číně znamenají pokles cen

Posilující americký dolar srazil cenu pšenice

Cena sóji zaznamenala největší 2-denní pokles za 4 měsíce

Tento týden v Evropském parlamentu: GMO, konference předsedů, ebola, změna klimatu

Očekávání lepšího počasí srazilo cenu kukuřice

Nejčastějším vězněm klecových chovů v EU je králík

Vepřové pokračovalo v propadu na devítiměsíční minimum.

Nepřízeň počasí zvyšuje cenu pšenice

Vepřové zlevnilo díky rostoucím zásobám

Cena sojového šrotu včera o 7,6 % výše

Cena kukuřice a sóji klesá díky suchému počasí v USA

Očekávání menší úrody pšenice v Austrálii

O titul Evropské zelené město 2017 se uchází 12 měst - žádné z ČR

Komu prospěje levná ropa a nízká inflace?

Vepřové pokračovalo ve zlevňování

Poslanci prodloužili bezcelní přístup ukrajinského zboží na trh EU

Zlato oslabuje nejvíce za dva týdny

Cena kukuřice klesla díky lepšímu počasí v USA

Rostoucí poptávka tlačí sóju výše

Katarální horečka ovcí opět hrozí, zatím v Maďarsku

Cena sóji včera klesla vlivem suchého počasí

Vepřové na devítiměsíčním minimu

EU by mohla zakázat dovoz ryb ze Srí Lanky kvůli nelegálnímu rybolovu

Kukuřice na pětitýdenních maximech

Zlato na čtyřtýdenních maximech

WASDE K 10.10.2014

Kukuřice po WASDE propadla

Cena kukuřice vzrostla díky zvýšené poptávce po etanolu

Soja v pátek zlevnila nejvíce za týden

Poptávka po ropě se dále snižuje

USA dohnaly Saudskou Arábii v ropných produktech

Zlato opět pokračovalo v poklesu

Ropa propadla nejvíce za téměř půlrok

Cena kukuřice klesla na nejnižší úroveň za pět let

Počet nákupních pozic na ropu nejnižší za tři roky

Cena zlata v září poklesla o 5,3 %

Rozhovor s Basem Eickhoutem: Jak nechat podniky platit za emise CO2, ale nesnížit jejich konkurenceschopnost

Itálie: silný růst na trhu s biopotravinami

Vepřové propadlo nejvíce v tomto týdnu

Sója na 4-letých minimech

Nestrašme se tajnou dohodou USA s EU

Zvýšené prognózy produkce sráží cenu obilnin

Výprodej na euru pokračuje

Cena benzínu u amerických pump může i nadále klesat

Nová nařízení zlepší kontrolu dovozových potravin a ochrání české spotřebitele

Vepřové v pátek posílilo nejvíce za týden

Ebola vyhnala cenu kakaa výše

Pšenice díky zásobám na čtyřletých minimech

Nízká inflace sráží cenu britské libry

Komise schválila návrhy aktů na zlepšení zdraví zvířat a lidí

Kukuřice i sója nejníže od r. 2010

WASDE k 11.09.2014

Cena sojových bobů stále klesá

Cena kukuřice na 50-ti měsíčních minimech.

Cena brentu uzavřela nejníže od května 2013

Cena arabiky již letos vzrostla o 83%

Očekává se rekordní úroda kukuřice v USA

Irácká produkce ropy klesla

Clukr níže díky slušným zásobám

Ropa se odrazila od hranice 100 dolarů za barel

Sucho v Brazílii vyhnalo cenu arabiky vzhůru

Po zveřejnění PMI za srpen cena Brentu klesla

Kartel OPEC produkuje o milión barelů denně více než měl v plánu

Úroda kakaa bude rekordní

Hovězí zdražilo nejvíce za 5 týdnů

Vepřové rostlo třetí den v řadě za sebou

Cena sóji nejníže od září 2010

Sucho ohrožuje úrodu kávy

Sója zlevnila na nejnižší úroveň od roku 2010

Komise: prohlášení o dnešním zasedání skupiny odborníků k projednání zemědělských trhů v rámci ruského zákazu

Cena kukuřice včera mírně rostla

Africký mor prasat – je třeba se obávat nejhoršího?

Graf dne: Libra rychle oslabila

Cena pšenice v pátek zaznamenala největí růst za uplynulý týden

Nebezpečná Listerie zabíjí v Dánsku

Soja je na dlouhodobých minimech

Cena sóji včera poklesla nejvíce od roku 2010

WASDE k 12.08.2014

Úroda řepky olejné bude v EU rekordně vysoká

Pšenice včera zaznamenala další pokles ceny

Pšenice v pátek propadla kvůli očekávání slušných zásob

Z ruského embarga na potraviny těží Brazílie

Prodeje pšenice v USA klesly o 19 %

Ruská federace zakázala dovoz některých zemědělských produktů, surovin a potravin pocházejících z EU, USA, Kanady, Austrálie a Norska

Vepřové včera propadlo o burzovní limit

Poprvé po deseti letech zřejmě klesne spotřeba nafty v Číně

Pšenice posílila nejvíce od dubna

Sója včera klesla podruhé za poslední 3 dny

Filipíny nakoupí půl miliónu tun rýže

Kukuřice spadla na čtyřletá minima

Kukuřice zaznamenala největší propad od září 2011

Velká Británie: 50 procent dětské výživy v biokvalitě

Cena pšenice včera klesla na 4-letá minima

Káva Arabika je nejdražší za poslední dva měsíce

Pravděpodobnost příchodu El Niňa snížena na 50 procent

Sója včera zaznamenala největší nárůst ceny za posledních 9 týdnů

Cukr na týdenním minimu

Čínu sužuje rekordní sucho

Zlato v pátek posílilo nejvíce za týden

Cena sóji včera na 1-týdenním maximu

Vepřové opět oslabilo o burzovní limit

Sucho zřejmě sníží produkci rýže

Sója se odrazila od 45-ti měsíčních minim

Graf dne: Hovězí maso vzrostlo na nový rekord

Hrozba afrického moru prasat přetrvává

Kukuřice se včera dostala nejníže za poslední 4 roky

Cukr výše kvůli horšímu výhledu úrody

Ropu Brent pád letadla na Ukrajině zdražil pouze krátkodobě

Kukuřice je nejlevnější za poslední čtyři roky

Pšenice posílila nejvíce za uplynulé 3 měsíce

Obavy ze sucha a vysoké teploty zabrzdily propad ceny kukuřice

Globální produkce obilovin může překonat loňský rekord

Včerejší posílení sóji bylo největší za posledních 8 týdnů

Americká úroda obilovin je v nejlepším stavu za posledních 20 let

Vepřové včera opět nabíralo zisky

Cena sóji v pátek zaznamenala další pokles

WASDE k 11.07.2014

Produkce cukru v Indii by se po 3 letech měla navýšit

Cena kukuřice včera nejníže za poslední téměř 4 roky

Očekávání rekordní úrody sóji v USA

USA opět očekávají rekordní úrodu obilovin

Libra prudce oslabila proti dolaru

Společná zemědělská politika po reformě – I. a II. pilíř

Ropa Brent zažila nejsilnější týdenní propad od ledna

Agrární obchod mezi USA a Německem dosud relativně malý

Cena kukuřice včera klesa na 5ti měsíční minima

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhům nastavení SZP

Pšenice nabízí sázku na dvojité dno

Hovězí táhla výše poptávka

Cena Brentu včera poklesla

Historicky první shromáždění OSN k otázkám životního prostředí vyzývá k větší ochraně ovzduší

239 milionů eur na projekty v oblasti životního prostředí

Sója a pšenice v propadu kvůli zvětšení oblasti osetí

Cena sójových bobů v pátek poklesla nejvíce za tento měsíc

Včerejší růst sóji byl největší za posledních 5 týdnů

Američané po 40 letech opět exportují ropu

Čína zvedne zásoby obilí

Cena Brentu včera posílila díky pokračujícím nepokojům v Iráku

Hovězí vyšplhalo na rekord

Pšenice klesla na čtyřměsíční minimum

Kukuřice včera propadla nejvíce za 5 týdnů

Cena ropy ohrožuje rozvojové země

Sója v pátek poklesla, farmáři v USA čekají dobrou sklizeň

Libyjská ropa se vrací na trh

Prasečí nákaza v USA bude na podzim pravděpodobně pokračovat

Cena sojových bobů propadla díky očekávaní dobré úrody

Zpráva o situaci na trhu s mlékem a související legislativě

O pěstování GM plodin budou rozhodovat samotné členské státy

Pšenice včera posílila poprvé za uplynulých 8 dní

Graf dne: Hovězí vzrostlo na historický rekord

Cukr po včerejšku opět výše

Vepřové v pátek významně posílilo

Očekává se vyšší světová produkce pšenice

Smrtící virus zabil v USA již 8 miliónů vepřů

Cena sóji od počátku roku posílila o 15 %

Import ropy z Ruska do Evropy klesá

Pšenice v květnu oslabila o 13 %

Trefit se vedle, to může být velmi smutné a trapné…

Vliv viru PED na nabídku vepřového se nejspíš přecenil

Upozornění na požadavky Ruské federace při dovozu osiv

Další mrtví divočáci v Polsku

Produkce pšenice se čeká menší díky suchému počasí v USA

Kukuřici se tento měsíc nedařilo

Mírné oslabení WTI i Brentu po ukrajinských volbách

Cena kukuřice propadla na dvanáctitýdenní minima

EU navrhuje zakázat rybolov pomocí unášených sítí, které ohrožují některé chráněné živočichy

Německo: prodej fair trade rostl vloni o 23 procent

Volby na Ukrajině přispěly ke zlevnění ropy Brent

Pšenice zlevnila počtvrté v řadě

Rostoucí čínská spotřeba tlačí cenu sóji na 11 měsíčni maximum

Vepřové půlky opět zdražily

Ceny sóji včera rostla nejvíce za posledních 11 dní

Společná zemědělská politika by měla více zohledňovat problematiku vody, říkají auditoři EU

Pšenice dnes zlevňuje 9. dnem v řadě

USA predikují růst světové zásoby pšenice

Pšenice v nejdelším propadu za posledních 5 měsíců

Poptávka po sóji letos může být vyšší než se čekalo

Cukr nebývale zdražil v očekávání horší úrody

Pšenice posiluje nejvíce od roku 1960

Zvýšený odhad úrody poslal cenu kukuřice dolů

WASDE k 09.05.2014 - odhad na rok 2014/15

Arabika v pátek dramaticky propadla

Kukuřice letos posílila již o 22 %

Cukr zlevnil na měsíční minimum

Sója včera propadla na 5ti týdenní minima

Ohrožení prasečích chovů v USA virem se snižuje

Pšenice včera na ročních maximech

Evropská komise poskytne 282,6 milionu eur na 225 nových projektů v oblasti životního prostředí a klimatu

Velcí investoři se vracejí na komoditní trhy

Pšenice včera ráno prudce posílila

Kukuřice páteční seanci zakončila o 1,5 % níže

Největší jednodenní propad sóji za 19 měsíců

Pšenice roste i přes vyšší odhad světových zásob

Kukuřice je v nejdelší sérii růstů od roku 2010

Počet nakažených prasat virem PED v USA poklesl

Pšenice v nejdelší rally za poslední 2 měsíce

Pšenice posílila nejvíce za poslední 2 týdny

Obavy o produkci cukru tlačí cenu vzhůru

Kukuřice od počátku roku přidala 17 %

Zvýšený dovoz sóji z Jižní Ameriky do EU

Odhad produkcie cukru v Brazílii bol výrazne znížený

Posílení bezpečnosti výrobků: poslanci požadují povinné označování VYROBENO V...

Celounijní opatření na zabránění šíření invazivních nepůvodních druhů

Unijní pomoc zemím postižených katastrofami: rychleji a s méně byrokracie

El Nino by mohlo nejvíce ovlivnit ceny kakaa, rýže a cukru

Ukrajina: europoslanci vyzývají k sankcím EU vůči ruským energetickým společnostem

Cena dřeva klesla k sedmiměsíčnímu minimu

Pšenice propadla nejvíce v letošním roce

Pšenice posílila od začátku týdne o více jak 5 procent

Sója dosáhla devítiměsíčního maxima

Snížený zájem Číny o sóju

Arabika oslabila ze svých maxim

Eskalující násilí na Ukrajině žene cenu zrnin vzhůru

EU se obrátila na WTO kvůli ruskému zákazu dovozu vepřového masa

Situace na Ukrajině zdražuje ropu, zlato i pšenici

Sója v pátek zlevnila nejvíce za týden

Indie bude pokračovat díky přebytku cukru ve vývozech

WASDE k 09.04.2014

Kukuřice včera posílila nejvíce za týden

Čína zrušila nákupy sóji z Brazílie

Nejhorší epidemie na vepřovém mase v Japonsku za posledních 18 let

Sucho v Brazílii ničí úrodu kávy

Vepřové zaznamenalo největší týdenní propad od roku 2009

Ropa Brent pod 105 USD za barel, WTI na 6ti měsíčních minimech

Írán a Rusko uzavřely velkou ropnou barterovou dohodu

Cukr pokračoval v pádu

Možné dopady otevření trhu EU pro Ukrajinu

Výhled nižšího vývozu cukru z Pákistánu

Reporty USDA - Grain stocks a Prospective Plantings

Struktura čínského trhu s masem se začíná měnit

Arabika oslabila díky dešťům v Brazílii

Plánované osetí podle Ministerstva zemědělství USA

Podle návrhu Komise zvýší ekologická produkce svůj objem i kvalitu

Pšenice propadla díky lepšímu počasí

Japonsko navyšuje objem dovozu pšenice

Jak vysoké je zdanění u piva v EU?

Italům vadí potraviny s mafiánskými názvy, chtějí je zakázat

Sója jako na houpačce

Kontroly zemědělských výdajů nejsou spolehlivé, tvrdí auditoři EU

Klima, energetika a GMO v centru pozornosti Rady

Sója oslabila kvůli nižší čínské poptávce

Nižší úroda a suché počasí zvyšuje cenu pšenice

Káva - největší dvoudenní propad od roku 2010

Kakao oslabilo díky výhledu vyšší produkce

Inflace potravin stojí za dveřmi

Pšenice na 10-ti měsíčních maximech

Evropané jsou ve velké míře nakloněni směrům nové společné zemědělské politiky

Sójové boby navázaly na masivní růst

Propad ceny ropy WTI a Brent

Vepřové půlky pokračovaly v nekonečném zdražování

Situace na Ukrajině zvyšuje cenu pšenice

Export pšenice i kukuřice z USA v minulém týdnu propadl

Poslanci zamítli nařízení o osivech

Libyjské vládní síly se chystají převzít kontrolu nad terminály

Brazílie očekává rekordní úrodu sóji

WASDE k 11.3.2014

Eskalace napětí na Krymu může vést k růstu cen řady komodit

Graf dne: Cena sóji včera propadla nejvíce od konce ledna

Oves – od začátku letošního roku se řadí mezi nejziskovější komodity

Cena plynu pokračuje v poklesu, trh nevidí v Ukrajině hrozbu

Zásoby plynu v Evropě vzrostly

Ropa vyšplhala na pětiměsíční maxima

Onemocnění prasat silně zdražuje vepřové maso

Pšenice pátkem uzavřela největší meziměsíční nárůst ceny od roku 2012

Graf dne: Situace na Ukrajině žene ceny zrnin vzhůru

Listerióza ve Švédsku

Vepřové včera zdražilo o burzovní limit

Deště v Brazílii nejspíše přišly příliš pozdě

Hovězí dosahuje dlouhodobých maxim

Graf dne: Tempo růstu ropných zásob v USA zpomaluje

Sojové boby se obchodují na pětiměsíčních maximech

Nadměrné srážky v Brazílii vyhnaly cenu sóji na pětiměsíční maximum

Export cukru z Thajska bude rekordne vysoký

Letošní růst komodit zatím trvá

Kukuřice v pátek oslabila

USDA zvýšilo odhad sójou oseté plochy

Cukr ženou nahoru deště v Indii a sucho v Brazílii

Atraktivita sóji u pěstitelů roste, čeká se její přebytek

Pesticidy nevadí jen včelám

Nizozemsko: biosektoru se velmi daří

Polští farmáři protestují

Pšenice posiluje tento týden počtvrté

Zájem čínských importérů o zásoby sóji ve Spojených státech opadá

Obchodníci a analytici nevěří odhadům USDA

Farmáři drží sóju kvůli argentinské inflaci

USDA očekává pokles příjmů v zemědělství

Kukuřice na CBOT dnes oslabuje třetím dnem v řadě

Smrtící prasečí virus PED se šíří i krmivem

WASDE k 10.02.2014

Taiwan chce ztrojnásobit plochy biozemědělství

USA: stát Maine zavedl podmínečné označování GMO výrobků

Sklizeň kakaa v Indonésii je ohrožena

Sója i včera pokračovala v růstu

Po delší době přichází možnost nákupu kukuřice

Cukr prorazil hranici 15 centů za libru

Exportní poptávka po sóje z U.S. nabírá na síle

Pestré podněty k zamyšlení

Argentina drží zásoby sóji na domácí půdě - CBOT sója posiluje

V Německu po několika letech potvrzen případ BSE

Pšenice posílila nejvíce za 3 měsíce

Hovězí v USA je rekordně drahé

Graf dne: Euro dnes patří mezi nejsilnější měny

Produkce ropy v USA stále rychle roste

Cukr pokračoval ve zdánlivě nekonečném pádu

Europoslanci proti plastům a „igelitkám“

Soja propadla nejvíce za poslední 4 měsíce

EU: Přísné tresty i potravinová policie

Cena kukuřice zažila v minulém roce rekordní propad

Ropa Brent klesla v průběhu včerejšího dne nejníž od 13.listopadu

Kukuřice otočila po dvou dnech růstu na pokles

Počet skotu v USA je nejmenší od roku 1952

Evropský parlament důraznější proti potravinovým podvodům

Zemědělci EU zvětšují rozlohu ekologicky obhospodařovaných ploch ročně o 6 %

Sója posílila nejvíce za posledních 5 týdnů

Egypt nakupuje pšenici z USA

Celosvětově zhruba 1 700 gigawattů elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Irán plánuje zvýšit produkci o 1 milión barelů denně

V reakci na páteční Wasde report posílila kukuřice na burze CBOT o 5%

WASDE k 10.01.2014

Export dánských biopotravin rychle roste

Fairtrade zaručuje dostatečnou výkupní cenu

Biotrhy ve světě vytrvale rostou

SLOVINSKO – země malých hospodářů

Graf dne: Dolar index prudce posílil

Kukuřice propadla na 40-ti měsíční mimina

Graf dne: Euro prudce oslabilo

Očekávání vysokých zásob tlačí sóju dolů

Káva opět pokračovala v dramatickém zdražování

Čína odmítla další dodávku geneticky modifikované kukuřice z USA

Hovězí je na nových maximech

Hovězí posílilo na rekordní úroveň

Propad ceny kukuřice bude největší od roku 1960

Poptávka po kakau stále roste

Cukr je nejníže od roku 2010

EU bude propuštěným pracovníkům pomáhat i v období 2014 - 2020

Dodávky ropy z Libye se zatím nepodařilo obnovit

Dramatický nárůst spotřeby biopotravin v Kanadě

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zvedla předpověď spotřeby ropy

Stav ozimů v EU

Ekologické zemědělství v Rumunsku

Řepka ukončila dlouhodobý rostoucí trend

Čínské importy hovězího by měly podle odhadů vyskočit o 19 procent

Export sójových bobů z USA dosáhne 1,475 miliardy bušlů

Kanada mění svůj zemědělský průmysl

2014: Rok rodinných farem

WASDE k 10.12.2013

Jedna třetina pěstitelských ploch kukuřice pro energetické účely

Produkce slunečnicového oleje na Ukrajině opět roste

Irán a Irák prohlašuji, že nebudou respektovat kartelovou dohodu

Kanada očekává rekordní sklizeň pšenice a kanoly

Čína zastavila dodávky americké kukuřice

Graf dne: Příznivá data z Evropy tlačí euro vzhůru

Nové typy GM kukuřic schválené pro dovoz do EU

Sója uzavřela listopad v černých číslech

IGC odhaduje růst produkce sóji

Graf dne: Euro hledá směr

Graf dne: Negativní německá data posílila euro

Pšenice na CBOT posílila nejvíce za posledních pět týdnů